Header Ads
 จิตอาสาดูแลประชา ร่วมพัฒนาชุมชน
วันที่ 8 มิถุนายน 2564

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัด​กำลังพล​จิตอาสา​พระราชทาน ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งยั้งฯ, ผู้นำหมู่บ้าน,ผู้นำ ชุมชนบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 1, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม ทำความสะอาดและฉีดพ่นท่อระบายน้ำในชุมชน เพื่อป้องกันการอุดตันและทำให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน อาจเกิดน้ำท่วมขังส่งให้น้ำระบายไม่ทัน เอ่อท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย  เนื่องจากหมู่บ้านบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำทำให้เป็นแหล่งรับน้ำจากพื้นที่อื่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่ที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.