บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง มอบถุงน้ำใจให้ชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564  ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ร่วมมอบถุงน้ำใจให้ชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 จำนวน 500 ชุด มูลค่า 200,000 บาท พร้อมทั้ง บริจาคสนับสนุนปันน้ำใจอีกจำนวน 700,000 บาท ให้กับศูนย์สาธารณสุขเนินพะยอมและศูนย์สาธารณสุขห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาล โดยมี นายถวิล โพธิบัวทอง นายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นผู้แทนรับมอบ   รวมมูลค่าทั้งสิ้น 900,000 บาท

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานรูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.