Header Ads
 ปราจีนบุรี มอบอาหารแก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์
ท่านโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี ประธานชมรม และกรรมการบริหารชมรมให้เกียรติมอบอาหารแก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการระดมฉีดวัคซีนป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 และเร่งรักษาพยาบาลผู้ป่วยจาก COVID 19 ณ ที่ทำการชมรม ฯ ร้าน DAN Cafe’ บ้านไร่แดนสวรรค์@ปราจีนบุรี


#เกษตรศาสตร์ปราจีนร่วมใจต้านCOVID19 #เกษตรศาสตร์ปราจีนกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม


ข่าว:ชาคริต เจริญชื่น


ขับเคลื่อนโดย Blogger.