Header Ads
นครสวรรค์ - เกษตรกร ร้องขอชลประทานปล่อยน้ำช่วยนาข้าว


ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ ร้องขอชลประทานจังหวัดปล่อยน้ำช่วยนาข้าว  หลังประสบปัญหาภัยแล้งข้าวได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน

        ชาวนาตำบลหนองเต่าอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์จำนวนหลายสิบคน  ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เร่งผันน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่คลองกระถินที่อยู่ระบบในโครงการชลประทานให้มากยิ่งขึ้น  หลังในพื้นที่มีนาข้าวนับหมื่นไร่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนข้าวขาดน้ำ  เหี่ยวเฉา  และเริ่มยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก  

          จากการเปิดเผยของชาวนาในพื้นที่บอกว่า  นาข้าวที่ขาดน้ำเกิดจากฝนที่ทิ้งช่วงมายาวนานกว่า 1 เดือน  ประกอบกับน้ำในคลองชลประทานมาไม่ถึงพื้นที่เนื่องจากชลประทานปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบในปริมาณที่น้อยเกินไป  เบื้องต้นจึงอยากร้องขอให้ทางชลประทานจังหวัดเปิดประตูส่งน้ำเพิ่มจากที่เคยเปิดประตูน้ำ 2 บาน  ให้เปิดเป็น 5 บาน  เพื่อให้มวลน้ำได้ไหลถึงพื้นที่ด้านปลายของระบบชลประทานเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งถ้าหากภายใน 1 สัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกลงมาในปริมาณที่มากพอ  หรือทางชลประทานยังไม่เร่งเปิดน้ำมาให้   จะทำให้ชาวนาที่อยู่ปลายน้ำของพื้นที่ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว และพื้นที่ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงบางส่วนได้รับความเดือดร้อนและจะมีข้าวยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.