ผบก.ภ.จว.ลพบุรี / สภ.หนองม่วง เปิดโครงการชมชนยั่งยืน
วันนี้ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.พัลลภ  แอร่มหล้า  ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนยั่งยืน (ปักกลด) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2564 ของสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง

ณ บ้านชอนใหญ่ หมู่ 3 ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี      

   โดยมี พระครู วาปีรัตนวิบูลย์ ( ไพบูลย์) เจ้าคณะตำบลชอนสาร้ดชและเจ้าอาวาสวัดชอนสารเดช /พ.ต.อ.อุกฤษ  ภู่กลั่น     พ.ต.อ.ธิติพงศ์  ภิวัฒน์วุฒิกุล  รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี  /

เจ้าพนักงาน ปปส.ภ.1 /

นายอำเภอหนองม่วง/ท่านพิสุทธิ์ สจ.เขตอำเภอหนองม่วง /ผอ.รพ.หนองม่วง /

สาธารสุขอำเภอหนองม่วง/ผอ.การศึกษานอกโรงเรียน/ประธาน กต.ตร.สภ.หนองม่วงผอ.รพ.สต. ชอนสารเดช/นายก อบต.ชอนสารเดช /กำนันตำบลชอนสารเดช/ผู้ใหญ่บ้าน -ผู้ช่วย / คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) /คณะกรรมกองทุนแม่ฯ/ อสม.ประจำหมู่บ้าน/ 

เจ้าของผู้ประกอบการโรงงานพร้อมข้าราชการตำรวจชุดปฎิบัติการ 5 คน และตำรวจประจำกลุ่ม(คุ้ม) จำนวน 26 นาย /เจ้าบ้านหรือตัวแทนครัวเรือนละ 1 คน จำนวน 198 คน และสื่อมวลชน

    โดยมี พ.ต.อ สมคเน ศรีนาราง ผกก.หนองม่วง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด และดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เพื่อพัฒนาและดำเนินงานชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติและให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และชุมชนบำบัด ค้นหาปัญหามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล และการบำบัดผู้ยาเสพติดและสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 


สนอง แท่นสูงเนิน

ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.