วัฒธรรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสานพลังบวรทุกภาคส่วนช่วยเหลือคณะลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 30 คณะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของระบาดโควิด-19    วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.  จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , นายสุรพันธ์  เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย  นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแลร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระครูพิลาสธรรมสาร เจ้าคณะตำบลคอรุม เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ ผู้นำชุมชนคุณธรรมวัดขวางชัยภูมิ สโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ , มูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์ และชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ นำพลังบวร บ้าน วัด ราชการ ช่วยครอบครัวศิลปินชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค และบริโภคให้กับครอบครัวลิเก จำนวน 30 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่์ปัจจุบันงานการแสดงต่าง ๆ ถูกเลื่อน ลดหรืองดออกไปก่อน ณ ลานด้านหน้าพลับพลารับเสด็จวัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 


 นายสุรพันธ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ มีคณะลิเก  ในชมรม จำนวน 11 คณะ มีสมาชิกในชมรมประมาณ 56 คน ซึ่งได้จัดตั้งชมรมมาประมาณ 1 ปีเศษ และได้รับผลกระทบอย่างสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVIP 19 จากที่เคยมีงาน ก็ถูกเลื่อนและยกเลิกไป นับว่าเป็นปีที่ 2 แล้วที่ได้รับผลกระทบ กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายให้ สนง.วัฒนธรรม แต่ละจังหวัดเข้าช่วยเหลือเยียวยาศิลปินพื้นบ้าน ซึ่งชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์  30 ครอบครัวนี้ ถือว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ประสานพลังบวรทั้งฝ่ายสงฆ์ และภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือ โดยพระคุณท่านพระครูพิลาสธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ คุณสุภัคกานต์ คงธนศุภธร นายกสโมสรโรตารีศิลาอาสน์             และคุณณัฐกิตติ์ เพียรประดิษฐกุล ประธานมูลนิธิการกุศลอุตรดิตถ์ ร่วมช่วยเหลือปันน้ำใจช่วยครอบครัวลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการร่วมกันสืบสาน และรักษามรดกภูมิปัญญาลิเกพื้นบ้านให้คงอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตถ์และประเทศไทย


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.