Header Ads
 ระยอง-ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนวัตกรรมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการยับยั้งการแพร่ระบาด

 


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 ที่วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบนวัตกรรมเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 แก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระยอง  ได้แก่ เรือนจำกลางระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โรงพยาบาลระยอง และศึกษาธิการจังหวัดระยอง รวม 5 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนายอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดระยอง ร่วมมอบฯ

ทั้งนี้นวัตกรรมฯ ดังกล่าว ถือเป็นผลงานจากการจัดการเรียนการสอน ที่แสดงถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้เรียนในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ทุกสถานศึกษาได้เร่งปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน 

  นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า มาตรการป้องกันโควิดในสถานศึกษาใช้มาตรการแยกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด จัดการศึกษาเป็นอีกกลุ่ม พื้นที่สีแดง 16 จังหวัด และจังหวัดพื้นที่สีส้ม ก็ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ทั้งนี้ในสถานศึกษายังคงให้มีมาตรการเข้มงวดเหมือนเดิม ตั้งแต่ตรวจคัดกรองเด็กเข้าสถานศึกษา สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง จัดมาตรการในห้องเรียน และมีมาตรการให้แต่ละสถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียน การสอน เช่น การเรียนออนไลน์ ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติของผู้เรียนอาชีวศึกษานั้น ได้ปรับให้มีการสาธิตในหลายๆ รูปแบบ หรือใช้วิธีสลับมาเรียน เพื่อไม่ให้แออัด ซึ่งในวันที่ 14 มิ.ย.จะมีการเปิดเรียนแน่นอน แต่จะรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือใช้เรียนออนไลน์แทน โดยมีการเตรียมการไว้แล้ว

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.