Header Ads
 ระยอง-รมช.สาธิต นำเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนเกาะเสม็ด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 มิ.ย.2564 ที่ รพ.สต.เกาะเสม็ด ม.4 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนบนเกาะเสม็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,800 คน และเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ไปฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้ประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ และเรือเร็วสำหรับลำเลียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการข้างเคียงรุนแรงหลังการฉีดวัคซีน โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และนพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง ร่วมงานฯ 

ต่อมา นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้เดินทางไปที่ยังสโมสไออาร์พีซี ต.บ้านแลง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จุดฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดระยอง ได้ร่วมมือกันในการจัดฉีดวัคซีนในพื้นที่พิเศษ ที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยเฉพาะเกาะเสม็ด ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก การฉีดวัคซีนดังกล่าว จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการทำงานของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุด ซึ่งการฉีดวัคซีนวันนี้จะเป็นต้นแบบของการนำร่องการฉีดวัคซีนในพื้นที่พิเศษโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ใน 2 กลุ่มคือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 7 โรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งมีเป้าหมายจะฉีดให้ครบ 100 เปอร์เซ็น ทั้งประชาชนชาวเกาะเสม็ด และแรงงานต่างด้าวด้วย รวมทั้งจะเป็นต้นแบบของการฉีดวัคซีนใน รพ.สต.ที่แรกของประเทศ นอกจากนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังนำเฮลิคอปเตอร์มารับส่งต่อผู้ป่วยกรณีที่มีอาการไม่พึงประสงค์อีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นต้นแบบของระบบการส่งผู้ป่วยที่มีอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ส่งโรงพยาบาลเช่นกันพร้อมกับมีเรือเร็วสแตนบาย เพื่อส่งตัวผู้ป่วยเช่นเดียวกันอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.