ตำรวจจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น นายวรพันธุ์สุ วัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พ.อ.สุรวิทย์ แดงจันทร์ รอง กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 

 สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ดำเนินงานโครงการ “ดำเนินงานชุมชนยั่งๅยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างรูปแบบการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ในปีนี้สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรีได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เป็นตัวเลือกในการ ดำเนินโครงการชุมชนสีขาวในครั้งนี้ โดยจะมีชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเข้ามาดำเนินการตามกระบวนการในหมู่บ้านหนองยาว ตลอดระยะเวลา 3 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม นี้//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.