ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ     เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสโมสร หมู่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พล.ต.ท. อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 นางนิศากร  พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นางวิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี  ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ นายกอบต.ไทรใหญ่ พ.ต.อ.วิทยา บวรศิขริน ผกก.สภ.ไทรน้อย พร้อมเครือข่ายชุมชนปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เพื่อพัฒนาและดำเนินงานชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติและให้ชุมชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX และชุมชนบำบัดค้นหาปัญหามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล และการบำบัดผู้ยาเสพติดและสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.