พังงา-เปิดเทอมใหม่วันแรก104โรงเรียนพบครูส่วนใหญ่ต้องการรับวัคซีนได้ฉีดแล้วเพียงร้อยละ10    เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมืองพังงา บรรยากาศการเปิดเทอมใหม่วันแรกของปีการศึกษา 2564 ได้มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาส่งเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก โดยทางโรงเรียนได้ตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้ามาในโรงเรียน และให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในโรงเรียนตลอดเวลา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

      นายพีระ เสมพืช ผอ.โรงเรียนอนุบาลพังงา กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลพังงามีนักเรียนกว่า1,550 คน วันนี้ได้มีความพร้อมในการเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา2564 ด้วยการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site (แบ่งกลุ่มมาเรียน) โดยมีการแบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่ม สลับกันมาเรียนห้องละไม่เกิน20คน โดยก่อนการเปิดเรียนได้มีการแจ้งไปยังผู้ปกครองที่มีบุตรหลานกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องกักตัวให้ครบ14 วันก่อนจะมาโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการให้งานเด็กไปเรียนและทำที่บ้าน สำหรับเด็กที่ยังกักตัวไม่ครบและเด็กที่ผู้ปกครองยังไม่มีความมั่นใจให้มาโรงเรียน พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนได้มีการวางมาตรการต่างๆตามคำแนะนำของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ไม่ว่าจะแบ่งโซนจุดรับ-ส่งเด็กนักเรียน การแบ่งกลุ่มเข้าแถวเคารพธงชาติ และเน้นหนักเรื่องการสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด 

     นายประจวบ หนูเลี่ยง ผอ.สำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษาพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงามีโรงเรียนในสังกัดรวม 135 โรง วันที่ได้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ที่นักเรียนและคุณครูมาที่โรงเรียน จำนวน104 โรง รูปแบบ On Hand ที่นักเรียนรับใบงาน กิจกรรมเรียนที่บ้านจำนวน18 โรง ส่วนที่เหลือ13โรงเรียนจะเปิดในวันที่ 14 มิถุนายน สำหรับมาตรการของของการเปิดการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนจะต้องผ่านการคัดกรองการประเมินตนเองบนพื้นฐานความพร้อม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูและกรรมการสถานศึกษา พร้อมกับต้องจัดทำแผนการเปิดภาคเรียนเสนอไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดพังงา สำหรับการรับวัคซีนของบุคลากรทางการศึกษาพบว่าได้รับแล้วประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น จากการสำรวจล่าสุดคุณครู 2,046 รายมีความพร้อมต้องการรับวัคซีนส่วนผู้ไม่ประสงค์นั้นอาจมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับที่อื่นแล้ว โดยส่วนใหญ่คุณครูในจังหวัดพังงามีความตั้งใจในการรับวัคซีนทุกคน

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530ขับเคลื่อนโดย Blogger.