กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ณ บ้านสวนวิไลวรรณ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 


 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่บ้านสวนวิไลวรรณ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม“รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองจอก ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
*นายจิรศักดิ์ สินสุพรรณ นักวิชาการและนักวิจัยอิสระด้านสุขภาพและอาหาร กล่าวว่า การจัดกรรมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19  และสอนการผสมน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคให้กับประชาชนที่สนใจในพื้นที่นำไปใช้ในครัวเรือน และฉีดพ่นในชุมชน  โดยโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 จึงจัดกิจกรรมพิเศษ “U2T Covid week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน และรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนผ่าน 2 กิจกรรมหลักๆ คือ 1)กิจกรรมเชิงรุก “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน” พร้อมสร้างเขตปลอดภัย เน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ การทำความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระกระจายของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ต่าง ๆ 2)กิจกรรมเชิงรับ คือ “รวมพลังฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดของโรค” เร่งสำรวจคนในชุมชนในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัว เร่งสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้และคนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนกลับมามีชีวิตอย่างปกติในเร็ววัน** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสร้างความเข้าใจเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ให้กับเกษตรกรและประชาชน เป็นการสร้างการรับรู้ให้เข้าใจแบบถูกต้อง ป้องกันตนเองให้ปลอดภัย เรียนรู้เพื่ออยู่กับธรรมชาติให้ได้ ซึ่งเกษตรกรก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เหมือนกันแตกต่างคือเกษตรกรยังมีข้าว ผัก ปลา อาหารอื่นๆ ไว้เลี้ยงชีวิต และจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผู้นำนวัตกรรมต่างๆแห่งยุคดิจิตอลมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มศักยภาพให้กับภาคการเกษตรสร้าง "รายได้หลัก" ของครอบครัว และได้จัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรเพิ่มเติมสำหรับนำไปใช้ประกอบการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่อไป


  ---- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางดาราวรรณ วิไลวรรณ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนูรุดดีนพัฒนาบ้านเกาะ คลองสิบสาม   ----

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.