ชลบุรี - วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เจริญพระพุทธมนต์ ปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้


วันนี้ 11 พ.ค.64 พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) นำคณะสงฆ์วัดสัตหีบอัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งว่า ตามที่ได้มีการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 17.00 น. และหลังจากวันที่ 11 พ.ค.64 ให้สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัรเย็นทุกวัน และให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิด้วย
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก




 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.