กองทัพบก มอบกำลังใจ ต่อสู้ภัยโควิด-19


กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพัน

ทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 (ขุนอาสา 333) ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งต่ำ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่มอบของอุปโภค/บริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลา ให้กับผู้ที่กักตัวเฝ้าสังเกตุอาการ 14 วัน และมอบให้กับผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ระลอกที่ 3)
นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ปฏิบัติมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยให้สวมหน้ากากอนามัย, ล้างมือบ่อย ๆ รักษาระยะห่าง, หลีกเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามไปต่างจังหวัด และแนะนำให้ใช้แอฟพลิเคชันไทยชนะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างขอบคุณหน่วยทหารในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

นาคา คะเลิศรัมย์ (ผู้สื่อข่าวขับเคลื่อนโดย Blogger.