ราชบุรี - พบผู้ป่วยโควิด 8 ราย ขณะรพ.สนามเปิดให้บริการรองรับผู้ป่วยเพียงพอ


จ.ราชบุรี ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ลดลง โดยพบติดเชื้อเพิ่มใหม่เพียง 8 ราย ยอดรวมติดเชื้อสะสมรวม 366 ราย เข้ารับการรักษาอยู่ในรพ. 172 ราย รักษาหาย 193 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะรพ.สนาม แห่งแรกของจังหวัดเปิดให้บริการแล้ว โดยสามารถรองรับผู้ป่วย 89 เตียง หากเต็มจะใช้รพ.สนามแห่งที่ 2 ที่สามารถรองรับผู้ได้ 80 เตียงต่อไป

วันที่ 4 พ.ค.64 เวลา 16.00 น.ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19 )จ.ราชบุรี พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 8 ราย (รายที่ 359-366 ของจังหวัด) เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย , สัมผัสผู้ป่วยต่างจังหวัด 3 ราย , อยู่ในจังหวัด 1 ราย โดยรายที่ 359 เพศหญิง อายุ 17 ปี ต.บางโตนด อ.โพธาราม อาชีพนักเรียน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 311) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 360 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม อาชีพค้าขาย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 333) รักษาที่ รพ.โพธาราม, รายที่ 361 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.เบิกไพร อ.จอมบึง อาชีพไม่ได้ทำงาน (สัมผัสผู้ป่วย ชลบุรี) รักษาที่ รพร.จอมบึง

รายที่ 362 เพศหญิง อายุ 29 ปี ต.โพหัก อ.บางแพ อาชีพพนักงานธนาคาร (สัมผัสผู้ป่วย(แม่) สมุทรสาคร) รักษาที่ รพ.บางแพ , รายที่ 363 เพศหญิง อายุ 40 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพแม่บ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 344) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 364 เพศชาย อายุ 54 ปี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 353) รักษาที่ รพ.ราชบุรี, รายที่ 365 เพศหญิง อายุ 9 ปี ต.เขาแร้ง อ.เมือง อาชีพนักเรียน (สัมผัสผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ราชบุรี และรายที่ 366 เพศหญิง อายุ 79 ปี ต.ดอนทราย อ.โพธาราม อาชีพไม่ได้ทำงาน (ผู้ป่วยติดเตียง) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

ขณะเดียวกัน รพ.สนามของ จ.ราชบุรี แห่งแรกคือที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมและเปิดให้บริการแล้ว โดยสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้รวมทั้งสิ้น 89 เตียง ทั้งนี้หากรพ.สนามแห่งแรกเต็ม จะใช้ รพ.สนาม ภายในโรงพลศึกษา ศูนย์กีฬากรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 80 เตียงต่อไป.

สำหรับ จ.ราชบุรี ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 366 ราย (ระลอกเมษายน จำนวน 315 ราย) เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 172 ราย รักษาหาย 193 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจังหวัดราชบุรี จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โดยพบระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว ในที่ทำงาน ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ควรแยกกันรับประทานอาหาร ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนในบ้าน/ในที่ทำงาน และยังพบว่ามีผู้ป่วยบางรายในจังหวัดไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในการติดเชื้อ

โดยทาง จ.ราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวจ.ราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่ที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่เมษายน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน ด้วยการแสกน QR code ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจ ของจังหวัดราชบุรี

////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี







ขับเคลื่อนโดย Blogger.