ชลบุรี - วัดสามัคคีบรรพต เจริญพระพุทธมนต์ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

อาจเป็นรูปภาพของ วัด 
วันนี้ 11 พ.ค.64 พระครูเกษมกิตติโสภณ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นำคณะสงฆ์อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แจ้งว่า ตามที่ได้มีการแพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่ และเพื่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและความเป็นสิริมงคลต่อประเทศในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จึงให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 11 พ.ค.64 เวลา 17.00 น. และหลังจากวันที่ 11 พ.ค.64 ให้สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัรเย็นทุกวัน และให้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ การรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และการตรวจวัดอุณหภูมิด้วย
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.