นาย ณัฐธีร์ พัสวีดิลกภัทร์ หัวหน้าคณะทำงานไทยเป็นหนึ่ง เดินทางเข้ายื่นจัดตั้ง พรรคการเมือง ชื่อ พรรคไทยเป็นหนึ่ง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายณัฐธีร์ พัสวีดิลกภัทร์ หัวหน้าคณะทำงานไทยเป็นหนึ่ง เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ "พรรคไทยเป็นหนึ่ง" 


นายณัฐธีร์ กล่าวว่า เหตุผลของชื่อ "พรรคไทยเป็นหนึ่ง" อย่างแรกคือ ตนเองชื่อเล่นหนึ่ง ส่วนประเด็นนั้นปัจจุบันสังคมไทย มีความแตกแยก แบ่งฝ่ายแบ่งสี จึงอยากให้ทุกฝ่ายหันมาคุยกัน เจรจากัน โดยนโยบายแรกต้องการลดความแตกแยก เกิดความสามัคคี ให้ไทยเป็นหนึ่งเดียว นำพาประเทศสู่การพัฒนา ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนช่วยเหลืองานด้านสังคมมาตลอด ในนามคณะทำงานไทยเป็นหนึ่ง หากมีชาวบ้านเดือดร้อนแจ้งข้อมูลได้ทางเพจเฟซบุ๊ก "ไทยเป็นหนึ่ง" 


"นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดช่องว่างระหว่างราชการกับประชาชน , ยกเลิกเครดิตบูโร ปลดล็อคให้ประชาชน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้จ่ายอย่างสมดุล , ดับไฟใต้รวม 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นหนึ่งเดียว ผลักดันการท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มากที่สุด และ LGBT จดทะเบียนได้อย่างถูกต้องและเพิ่มคำนำหน้าสำหรับกลุ่ม LGBT ให้มีคำนำหน้า ตามเพศสภาพของแต่ละคน เป็นต้น"

ทีมข่าว Today News
ขับเคลื่อนโดย Blogger.