จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 เตรียมความพร้อมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นสามารถรองรับได้กว่า 100 คน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยสนับสนุนการดำเนินงานจำนวนมากวันนี้ (14 พ.ค. 64) เวลา 09.30 น. นายผลดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ณ หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 โดยมี นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันทร์เขตต์ ร.ผวจ.อุตรดิตถ์ พลตรี สัณธวัตน์ วงศ์วัฒนะ ผบ.มทบ.35 นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ นายแพทย์อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดเขตพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการสาธารณสุข ตรวจคัดกรองโควิด-19

นายแพทย์เกษม ฯ กล่าวรายงานว่าจากปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการรับดูแลผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 จัดตั้งขึ้นที่หมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 และโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 จัดตั้งขึ้นที่อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID -19 แบบผู้ป่วยใน มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการแต่ไม่รุนแรง และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแล้ว จนมีอาการคงที่ และส่งมาดูแลต่อ จนครบกำหนดระยะเวลาของการรักษาและตรวจไม่พบเชื้อก่อนที่ผู้ป่วยจะกลับบ้านไปใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมกับครอบครัวและสังคมตามวิถี new normal

โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ของจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก มณฑลทหารบกที่ 35 อนุญาตให้ใช้พื้นที่และอาคารหมวดพลเสนารักษ์ เป็นสถานที่ตั้ง มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้มีการบริจาคสิ่งของต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนต่างๆในวันเปิดโรงพยาบาลครั้งนี้อีกจำนวนมาก โดยสามารถรองรับผู้ติดเชื้อเข้ารักษาตัวได้จำนวน 100 เตียง และสามารถเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 200 เตียงหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)ขับเคลื่อนโดย Blogger.