ใบดำ-ใบแดง เกณฑ์ทหารปี 64 ที่อำเภอหนองบัว


         ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงที่ ชายไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ต้องมาจับใบดำ-ใบแดง เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร

         อำเภอหนองบัวจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564 ณ หอประชุมอำเภอหนองบัว ตั้งแต่เวลา 07.00 น เป็นต้นไปจนกว่าการคัดเลือกจะแล้วเสร็จ

          อำเภอหนองบัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร ในการตรวจเลือกในครั้งนี้ จัดสถานที่ไม่ให้แออัดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19
 

          ในการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้อำเภอหนองบัวมี ทั้งหมด 9 ตำบล ได้แก่ตำบลห้วยถั่วเหนือ ตำบลห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยใหญ่ ตำบลห้วยร่วม ตำบลหนองบัว ตำบลหนองกลับ ตำบลวังบ่อ ตำบลทุ่งทองและตำบลธารทหาร มีจำนวนผู้ตรวจคัดเลือกการเกณฑ์ ในปีนี้กว่า 400 คน ในปีนี้ตำบลห้วยถั่วเหนือรับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารเป็นตำบลแรก
 

   บัญชีแสดงยอดจำนวนทหารกองเกิน
- ทหารกองเกินทั้งหมด 491 คน
- คนผ่อนผัน 149 คน
- ทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ 342 คน
   บัญชียอดจำนวนที่ต้องเข้ากองประจำการ รวมทุกแผนก จำนวน 103 นาย
- ทหารบก,ทหารอากาศ,และทหารเรือ ผลัดที่ 1 กำหนดเข้ากองประจำการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
- ทหารเรือ ผลัดที่ 2 กำหนดเข้ากองประจำการ วันที่ 1 สิงหาคม 2564
- ทหารบก,ทหารอากาศ ผลัดที่ 2 และทหารเรือผลัดที่ 3 กำหนดเข้ากองประจำการ วันที่ 1 พฤษจิกายน 2564
- ทหารเรือ ผลัดที่ 4 กำหนดเข้ากองประจำการ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
 

   หลักฐาน ที่จะต้องนำไปในวันตรวจเลือก ดังต่อไปนี้
1 บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบสำคัญแบบสด. 9
3 หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35
4 วุฒิการศึกษา สูงสุด สำหรับประกอบการใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการ
5. หนังสือรับรอง จบ รด.ปี 1 หรือ ปี 2 (ถ้ามี)
** สำหรับประกอบการใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการ
6 ใบรับรองแพทย์(ถ้ามี)
7 หลักฐานประกอบการตรวจโรค (ถ้ามี)
 

          เมื่อถึงเวลาจับใบดำ ใบแดง ผู้คัดเลือกการเกณฑ์ทหารทุกคนในแต่ละตำบล ต้องผ่านจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าหอประชุม โดย มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตรวจอุณหภูมิวัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
 

          บรรยากาศภาคบ่ายเริ่มคึกคักเมื่อมีการจับใบดำใบแดง ลุ้นทั้งคนจับและญาติพี่น้อง ไม่ว่าจะจับได้ใบดำหรือใบแดงก็จะมีเสียงเฮ ทุกครั้ง บางคนถึงกับเป็นลมเมื่อลูกหลานตัวเองจับได้ใบแดง

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสินขับเคลื่อนโดย Blogger.