พังงา-ประธานรัฐสภาลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนสู้ภัยโควิด-19 เน้นสวมหน้ากากอนามัยสำคัญที่สุดวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดพังงา  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม เดินทางลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 6,000 ชิ้น ให้กับนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เผชิญกับความเสี่ยงในการทำหน้าที่ป้องกันโรค โดยนายชวน หลีกภัยและคณะ ได้มีกำหนดการลงพื้นที่ภาคใต้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 120,000 ชิ้น พร้อมรับฟังข้อมูลให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564

     นายชวน หลีกภัย กล่าวว่า  การลงพื้นที่ครั้งนี้ เนื่องจากทางบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ได้มอบหน้ากากอนามัยให้มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม จำนวน 120,000 ชิ้น เพื่อนำแจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งสถานการณ์เวลานี้หน้ากากอนามัยมีความจำเป็นที่สุด ซึ่งสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19ได้ถึงร้อยละ90 รวมทั้งมีระเบียบและกฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีหน้ากากอนามัยทั้งหมด จึงหวังว่าหน้ากากอนามัยส่วนนี้พอจะช่วยอุดช่องว่างดังกล่าวได้บ้าง  ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดจะไปพิจารณามอบให้ ประชาชนที่ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัย กลุ่มอสม. หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความจำเป็นต่อไป และส่วนตัวในฐานะเป็น ส.ส. ก็ต้องการลงพื้นที่มาด้วยตัวเองเพื่อจะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลจากผู้ว่าราชการจังหวัดรวมทั้งบุคลากรในพื้นที่ พร้อมกับขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะส่วนหนึ่งของคนแก้ปัญหาก็ต้องการกำลังใจ รวมถึงประชาชนเองที่อยู่กับปัญหานี้จะได้รู้สึกมีกำลังใจ และขอชื่นชมจังหวัดพังงาที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในอันดับท้ายๆของภาคใต้

    โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รายงานสรุปสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้จังหวัดพังงาไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเป็นวันที่2วันติดต่อกัน สำหรับการระบาดในระลอกเดือนเมษายน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายนเป็นต้นมา มีผู้ป่วยสะสม 38 ราย กำลังรักษา 26 ราย รักษาหายแล้ว 12 ราย โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้ง 26 ราย รักษาที่โรงพยาบาลพังงา 9 ราย โรงพยาบาลตะกั่วป่า   5 ราย โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ 1 ราย โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 2 ราย  โรงพยาบาลเอกชน 1 ราย และโรงพยาบาลสนาม  8 ราย ซึ่งจังหวัดพังงามีความพร้อมในการรับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลหลัก57 เตียงและโรงพยาบาลสนามอีก 270 เตียง

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

ขับเคลื่อนโดย Blogger.