อุตรดิตถ์ - จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564


วันที่ 25 เมษายน 2564 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์   นายผล  ดำธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการประกอบพิธีฯ โดยมีนางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์  คณะข้าราชการ ศาล  อัยการ  ทหาร  ตำรวจ  พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

       ตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่  25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดง ออกถึงความจงรักภักดี  กตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระราชวีรกรรม  พระมหากรุณาธิคุณและคุณูประการอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศไทย  

         สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบ ผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญที่ทรงมีต่อประประเทศไทยในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยซึ่งได้รับการยกย่องสรรเสริญในวีรกรรมที่ได้ทรงประกาศอิสรภาพ ทำให้เมืองไทยพ้นจากอำนาจของพม่า และเมื่อพม่ายกกองทัพมา เหยียบย่ำพื้นแผ่นดินไทยให้ตกอยู่ในอำนาจกองทัพพม่าครั้งนั้นใหญ่หลวงนัก  มีพระมหาอุปราชาเป็นจอมทัพ ยกตีเข้ามาถึงเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรได้ยกกองทัพออกไปต่อสู้ในที่สุดสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช ในท่ามกลางเหล่าทหารข้าศึก  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงของ้าว แสนพลพ่ายฟันต้องพระอังสาของพระมหาอุปราชาขาดสิ้นพระชนม์ชีพอยู่กับคอช้าง สมเด็จพระนเรศวรและกองทัพไทยได้รับชัยชนะอย่างมหัศจรรย์เป็นที่เลื่องลือพระบรมเดชานุภาพไปยังประเทศใกล้เคียง อีกทั้งยังได้ทำนุบำรุงบ้านเมือง เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษา เอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้

ภาพ/ข่าว  นาคา คะเลิศรัมย์ขับเคลื่อนโดย Blogger.