ชลบุรี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัด กิจกรรมRMUTTO PD FESTIVAL 2021 (ยุคโควิด) ในธีม “ผลิตภัณฑ์อาหารต้านโควิด”

 

    ที่  บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นประธาน จัดงาน RMUTTO PD FESTIVAL 2021 ยุคโควิดในธีม ผลิตภัณฑ์อาหารต้านโควิด จัดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานชิมอาหารรสเด็ด เมนูเพื่อสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันโรคจากสมุนไพรธรรมชาติ เพื่อเป็นตัวเลือกเมนูสุขภาพให้ผู้ที่รักสุขภาพได้นำไปเป็นเมนูประกอบอาหารรับประทานเพื่อสุขภาพ โดยมีเมนูแนะนำหลากหลายเมนู อาทิ ไตปลาสเปรด ไส้กรอกลาบคั่วปลา น้ำปลาหวานไร้กะปิ ลูกชิ้นรสลาบ ยำปลาสลิด สลัดน้ำพริกกะปิ โรลเมี่ยงปลาทู ติ่มซำไก่ตุ๋น และแกงเห็ดใบย่านางโดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้มานำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆของอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาคกล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายและสามารถต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมทางอาหารได้ โดยเริ่มต้นจากการสำรวจตลาดของผู้บริโภค ศึกษาช่องว่างของตลาด และนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีการบูรณาการทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านการตลาด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งจะสามารถต่อยอดไปเป็นผู้ผลิตเชิงอุตสาหกรรมอาหารได้ต่อไป โดยมีคณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับใช้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
สัมภาษณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

 

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.