นายก อบจ.ลุยวัดพนมเศษ ท่าตะโก ติดตามดูการเจาะบ่อบาดาล น้ำน้อย มีสนิม ต้องบำบัด ก่อนขึ้นถังส่ง


วัดพนมเศษ อำเภอท่าตะโก พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นำคณะรองนายก อบจ.เดินทางไปที่วัดพนมเศษเหนือ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก เพื่อติดตามการเจาะบ่อบาดาลของ อบจ.นครสวรรค์ ที่บริเวณวัดพนมเศษเหนือ เนื่องจากทางวัดขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในพื้นที่วัดและในชุมชนรอบวัด แต่เดิมในพื้นที่มีน้ำจากบึงบอระเพ็ดที่สูบเข้าคลองส่งน้ำมาเก็บไว้ในสระน้ำวัด แต่ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูแล้ง ทางวัดขาดแคลนน้ำจึงได้ร้องขอมาทาง อบจ.นครสวรรค์ ให้ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล ทาง อบจ.นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ ไปประสานงาน ตรวจสอบ และดำเนินการนำเครื่องมือไปขุดเจาะ

ในวันนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ และคณะได้เข้าไปติดตามดูการเจาะบ่อบาดาลที่วัดพนมเศษเหนือ มีพระครูนิวาสธรรมสุนทร (หลวงพ่อประยูร สคาระโว) เจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ นายดอกรัก บริสุทธิพันธุ์ รองนายก อบต.พนมเศษ นายสุกล อินทวงศ์ อบต.พนมเศษ และนายไพโรจน์ ทินสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลพนมเศษ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ซึ่งในการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้ ใช้งบประมาณไป 40,000 บาท เพื่อซื้อท่อ ส่งน้ำหลังจากได้น้ำขึ้นมาแล้วจะต้องส่งไปตรวจสอบคุณภาพน้ำที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้ใบอนุญาตและสามารถใช้น้ำได้ต่อไป โดยในการขุดเจาะบ่อบาดาลครั้งนี้ได้น้ำในปริมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่ายังปริมาณไม่มากเพียงพอและจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าน้ำมีปริมาณสนิมมาก จึงจะต้องทำการสูบน้ำเข้าบ่อพัก และทำการบำบัด กรองน้ำก่อนที่จะสูบขึ้นถังส่งและกระจายไปตามชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านบริเวณรอบวัดได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรต่อไป


ภ่าพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.