หญิงแกร่งอรทัย ลงสมัครนายกเล็ก ทต.เวียงอีกสมัย มีสมหมายขอทวงเกาอี้คืน

      วันนี้(8 กุมภาพันธ์ 64) ที่เทศบาลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บรรยากาศการรับสมัครเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางกองเชียร์ทั้งสองฝ่าย โดย น.ส.อรทัย ผู้สมัคร นายกเทศมนตรีและทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงที่ใช้ชื่อ”กลุ่มพลังเวียงเดินทางมาถึงในเวลา 07.30 น. จากนั้นในเวลา 07.45 น.นายสมหมายและทีมผู้สมัคร กลุ่มของนายสมหมาย ก็เดินทางมาถึง


      เมื่อถึงเวลารับสมัคร  08.30 น. ทาง กกต.ประจำเทศบาลตำบลเวียง โดยนายจิโรจน์ บัวชูก้าน ปลัดเทศบาลตำบลเวียง ผอ.กกต.ประจำเทศบาลตำบลเวียง ได้เปิดให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัครแต่เนื่องด้วย ผู้สมัครนายก ทั้งสองท่านเดินทางมาถึงก่อนเวลารับสมัคร ทาง กกต.ตำบลเวียงจึงให้มีการจับฉลากเพื่อยื่นเอกสาร โดย นายสมหมาย ได้สิทธิ์ ยื่นเอกสารก่อน จากนั้นทาง กกต.จัดให้มีการจับหมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร นายก ทต.เวียง ซึ่ง น.ส.อรทัย ได้หมายเลข 1 และนายสมมาย ได้ หมายเลข 2 


      ด้านน.ส.อรทัย กล่าวว่า นโยบายที่ใช้หาเสียงของตนเอง คือการทำงานต่อเนื่อง หากได้กลับมาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงอีก 1 สมัย ซึ่งจะเน้นการพัฒนาในทุกๆด้าน โครงการขนาดใหญ่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ, นโยบายคิดแล้วทำจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม จากงบประมาณต่างๆที่ดำเนินการหามา  แผนเร่งด่วนคือการพัฒนาคนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะเยาวชนมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติค เพราะเมืองเชียงของเป็นเมืองแห่งโลจิสติคและ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย       สุดท้ายอยากให้ท่านโปรดเลือก น.ส.อาทัย ผู้สมัคร หมายเลข 1 เพื่อทำงานต่อเนื่องด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในตำบลเวียง


        ส่วนนายสมหมาย ผู้สมัครนายก หมายเลข 2 กล่าวว่า ตนเองมีนโยบายเรื่องสุขอนามัย คือการแก้ปัญหาขยะในชุมชนและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงการสนับสนุนการค้า โดยตนเองมองว่าปัญหาขยะในชุมชนเป็นเรื่องใหญ่ที่ตนเองมองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน


     นายจิโรจน์ ผอ.กกต.ประจำ เทศบาลเวียง กล่าวว่าฟ กาีรับสมัคร นายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง วันแรกกเรียบร้อยด้วยดี มีผู้สมัคร นายก ทต.เวียง 2 ท่าน ผู้สมัคร สท.27 ท่าน 2 เขต ซี่งการรับสมัครจะมีไปถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะทำการตรวจสอบคุณสมคผู้สมัครใช้เวลา 7 วัน ก่อนประกาศรับรองคุณสมบัติ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ 30 วนะ


สำหรับเทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย มีจำนวนประชากร  9,497. คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  6,344. คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ ครั้งที่ผ่านมา นายกเทศมนตรี ร้อยละ 69.27 สท.เขต1. ร้อยละ 73.17 สท.เขต2 ร้อยละ 65.31

จักรภัทร แสนภูธร -รมณ ภัทรทองศักดิ์ ข่าว-ภาพขับเคลื่อนโดย Blogger.