ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ครั้งที่ 3เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี พนักงานกองการท่า และผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ในการประชุมครั้งนี้ มีการรายงานความคืบหน้าของโครงการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง (Truck Queuing) รวมทั้ง ความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการปรับปรุงผิวการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และแนวทางการแก้ไขจราจรแออัด อีกด้วย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.