ผู้ว่าฯ น่าน นำทีมลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ขอให้ประชาชนมั่นใจ สามารถมาใช้บริการได้ตามปกติ ยึดหลักมาตรการ DMHTT


          นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยปลัดจังหวัดน่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน พาณิชย์จังหวัดน่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภค พร้อมเน้นย้ำประชาชนผู้มาใช้บริการยึดหลัก DMHTT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ

          โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 1 ราย เข้ามาใช้บริการของห้างสรรพสินค้า       

          จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ง มีการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นเพิ่มขึ้น โดยมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่พื้นที่จำหน่ายและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ จากเดิม วันละ 3 ครั้ง เป็น ทุกชั่วโมง กำหนดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในตัวอาคารและนอกอาคารสถานที่ (หลังช่วงเวลาห้างปิดทำการ)อย่างต่อเนื่อง มีจุดล้างมือ เจล แอลกอฮอล ล้างทำความสะอาดมือ คัดกรองผู้มาใช้บริการ วัดอุณหภูมิร่างกาย  พร้อมจัดให้มีการลงทะเบียน ทั้งแบบลงสมุดบันทึกและใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ

          ด้านนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทางห้างสรรพสินค้า ได้เข้มงวดดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะให้ทำความสะอาดบริเวณที่ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาทิ ศูนย์อาหาร และพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านได้มั่นใจการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของทางห้างสรรพสินค้าแต่ละแห่ง ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยพี่น้องประชาชนสามารถมาจับจ่ายซื้อของต่าง ๆ ได้ตามปกติ ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการตามหลัก DMHTT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะด้วย

          สำหรับผลการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ยืนยันผลการตรวจ แจ้งว่า ทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อ ทั้งนี้ผู้ป่วยดังกล่าว 1 รายนั้น อยู่ในความดูแลของทีมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลน่านอย่างใกล้ชิด มีการดูแลให้อยู่ในพื้นที่อย่างเข้มงวด ซึ่งผู้ป่วยนั้นมีอาการดีขึ้นตามลำดับ

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน/ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล พัชรินทร์ญา ละมัยกุล 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.