นายจรัญ กาญจนปัญญานัน ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ประกอบด้วยนางเรณู อินศิริ รักษาการณ์นายอำเภอลับแล ดร.ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม อาจารย์พัฒนาชุมชนราชภัฎจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ลงพื้นที่เพื่อประเมินผลการประกวดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ที่บ้านเลขที่ 57 หมู่ 7 บ้านดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนายสมศักดิ์ ผ่องใส เป็นเจ้าของสวน สวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่9 ที่นายสมศักดิ์เป็นเจ้าของสวนนี้ ได้ผ่านการประกวดระดับอำเภอและเป็นที่ชนะเป็นอันดับที่1 ซึ่งในวันนี้จะได้มีการประเมินจากคณะกรร มการเพื่อประกวดในระดับจังหวัดตามอำเภอต่างๆต่อไป โดยมีภาคีเครือข่ายภาคประชาชมให้การต้อนรับจำนวนมาก

คณะกรรมการให้คะแนนประกอบด้วย

1.นายจรัญ กาญจนปัญญานัน(ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์)

2.นางสาวรัตนา อ่อนกลั่น(ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์)

3.นายเจริญ อ่อนศิริ(ผู้แทนการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์)

4.นายภูวนาท สุนิล (ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์)

5.นางพรพิมล  ภูวธนานนท์(ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์)

6.นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ(ประธานวัฒนะธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์)

7.นายชัชกิจ บูรณธนานกิจนท(ผู้แทนสถาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์)

8.ณิรดา พรมสุวรรณ(จ่าจังหวัดอุตรดิตถ์)


ภาพ/ข่าว นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.