แม่ทัพภาคที่3สั่งกอ.รมน.พิจิตรลงพื้นที่ฟังทางแก้ปัญหาแม่น้ำยมแห้งขอดทางออกชาวนาเจาะบ่อน้ำบาดาล


วันที่  25 ม.ค. 2564  พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์  แม่ทัพภาคที่ 3 อำนวยการให้   พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร ลงพื้นที่หลังจากทราบความเดือดร้อนของเกษตรกรลุ่มน้ำยม โดยได้ไปที่แม่น้ำยม บริเวณหมู่ 3 บ้านวังเทโพ  ต.วังจิก  อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร   ซึ่งที่บริเวณหน้าวัดวังเทโพพบสภาพแม่น้ำยมแห้งขอดเหมือนกับทะเลทราย  ซึ่งได้พบกับ  นายประชิน ขวัญเมือง อายุ  48ปี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านวังเทโพ ซึ่งให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่แม่น้ำยมในปีนี้น้ำแห้งเร็วกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา กล่าวคือ  น้ำในแม่น้ำยมแห้งขอดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 63 อีกทั้งแม่น้ำยมก็จะแห้งขอดแบบนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว ทำให้ชาวนาที่เคยพึ่งน้ำจากแม่น้ำยมในการทำนาปรังต่างพลอยเดือดร้อนกันทั่วหน้าทางออกและแนวทางการต่อสู้กับภัยแล้งก็คือ การเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเอาน้ำใต้ดินมาใช้ เช่นเดียวกับ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่งในหมู่บ้านมี 89 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 289 คน ก็ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งสูบน้ำจากน้ำบาดาลมาใช้ จึงไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำกินน้ำใช้แต่อย่างใด

ในส่วนของ  พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากแม่ทัพภาคที่ 3 ทราบและห่วงใยความเดือดร้อนของเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำยม จึงสั่งการให้ กอ.รมน.พิจิตร ภายใต้การอำนวยการของ นายรังสรรค์  ตันเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในฐานะ ผอ.รมน.จว.พิจิตร สั่งการให้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อดูความเดือดร้อนที่แท้จริง พร้อมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือในระยะสั้นและวางแผนแก้ไปปัญหาในระยะยาวในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาในภาพรวมของแม่น้ำยม – แม่น้ำน่าน – แม่น้ำพิจิตร – บึงสีไฟ – คลองชลประทาน  ว่าจะต้องทำอย่างไรให้แหล่งน้ำดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกันเพื่อผันน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า  หลังพบวิกฤตของแม่น้ำยมแห้งขอดก็พบโอกาสของผู้มีอาชีพเจาะบ่อน้ำบาดาลที่ขณะนี้กลายเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการเพื่อที่จะนำน้ำใต้ดินสูบขึ้นมาใช้ทำนา ซึ่งพื้นที่ในแถบฝั่งขวาของแม่น้ำยมหรือแถวพื้นที่บ้านวังเทโพแห่งนี้ต้องเจาะบ่อบาดาลลึกลงไปใต้ดินประมาณ 30 เมตร  ก็จะเจอตาน้ำและสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ทำนาได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสู้ชิวิตของชาวนาลุ่มน้ำยมในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรดังกล่าว

ภาพ/ข่าว สิทธิพจน์  พิจิตร 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.