อุทัยธานี - ผช.รมว.ทส. และ ผวจ.อุทัยธานี เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าห้วยขาแข้ง ร่วมเปิดกองอํานวยการควบคุมไฟป่า ประจําปี 2564


วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกองอํานวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายอลงกต วรกี) นายอำเภอบ้านไร่ ผอ. ทสจ. จังหวัดอุทัยธานี  ผอ. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติมาร่วมงาน

โดยมี นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) กล่าวรายงาน นายจักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เตรียมการ และนำชมการสาธิตดับไฟ

ทั้งนี้กองอำนวยการควบคุมไฟป่า เป็นกองอานวยการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เป็นกองอำนวยการพิเศษ ทำหน้าที่เป็นกองอานวยการสั่งการบูรณาการกำลัง ในการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เช่น ป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุควนเคร็ง ป่ารอบๆ พระตำหนัก รวมทั่วประเทศ 21 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ก็เป็น 1 ใน 21 แห่ง ที่มีความสำคัญเพราะเป็นผืนป่ามรดกโลกที่มีความสมบูรณ์ หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ให้ความสำคัญ กับป่าผืนนี้เป็นกรณีพิเศษ

กองอานวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง แห่งนี้ ใช้สำนักงานสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง เป็นที่ตั้งกองอำนวยการ มี ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการ มี ผอ. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ มีหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดจำนวน 4 แห่ง คือ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโสม-โนราห์ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี สถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นคณะทำงาน หลัก มีหน่วยงานอื่นในสังกัด สบอ. 12(นครสวรรค์) เป็นกำลังเสริม ปีงบประมาณ 2564 นี้มีกาลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 470 นาย พร้อมเข้าปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่า ทันที เมื่อมีไฟป่าเกิดขึ้น

ปกติฤดูการเกิดไฟป่าใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เริ่มเกิดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงสิ้นเดือนเมษายน  ของทุกปี สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จึงได้จัดให้มีการเตรียมพร้อมกาลังพล และจัดให้มีพิธีเปิดกองอำนวยการดับไฟป่าขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่าหากมีไฟป่าเกิดขึ้น

หลังจากเปิดกิจกรรมโครงการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพช่วยดับไฟป่า และมอบเครื่องมือดับไฟป่าให้กับหัวหน้าชุดดับไฟจำนวน 5 หน่วยงาน แล้วจากนั้นคณะได้ร่วมชมการสาธิตการดับไฟป่า ที่มีการจำลองจุดไฟ และดับไฟป่าเสมือนจริง

ภาพ/ข่าว  สำเนา ทองศรี 


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.