อุทัยธานี-เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน มอบเครื่องดื่มและอาหารแห้ง เยี่ยมจุดตรวจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน


เมื่อเวลา 13.00.น.ของวันที่ 15 ม.ค.64 พระครูอุทิตธรรมภาณ กิตติธัช ไทยขำ เจ้าอาวาสวัดหนองเรือโกลน เจ้าคณะตำบลหนองกลางดง หมู่ 3 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมจุดหน่วยบริการประชาชนจุดตรวจบ้านเขาน้อย หมู่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 พร้อมกับมอบเครื่องดื่มและอาหารแห้ง  อาทิ เช่น กาแฟ โอวัลติน มาม่า และน้ำดื่มหลายโหลในครั้งนี้

โดยครั้งนี้ได้มีนายอนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน นางธวัลรัตน์ พูลเพียร ปลัดอำเภอทัพทัน นายอโณทัย พูลเขตกิจ กำนันตำบลโคกหม้อ นายธนวัฒน์ เหมือนทอง กำนันตำบลหนองยายดา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบ้านเขาน้อย เป็นผู้รับมอบเครื่องดื่มและอาหารแห้ง ก่อนนำไปใช้ในงานการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

เนื่องจากจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้จุดตรวจบ้านเขาน้อย ประชาชนที่ผ่านจุดตรวจทุกคนต้องผ่านจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน พร้อมดูประวัติการเดินทาง ส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงจะถูกแยกตัวเพื่อซักประวัติ หากพบว่ามีไข้สูงก็จะแยก และตรวจซ้ำจนมั่นใจ ถ้าเห็นอาการไม่ดีและมีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยง ก็จะแยกไปสืบสวนความเสี่ยง และส่งตัวไปตรวจเช็คอาการตามขั้นตอนต่อไปที่โรงพยาบาล ส่วนใหญ่ผู้ที่เดินทางมาจะมีสุขภาพแข็งแรง ปกติ เมื่อตรวจคัดกรองแสดงตัว ลงประวัติการเดินทางเสร็จ ก็จะได้เดินทางต่อไปยังจุดหมาย อีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละมาปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง


ภาพ-ข่าว สำเนา ทองศรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.