ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ ( 4 พฤศจิกายน 2563) เวลา 10.30 น. พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม​ จงจิระ​ อธิบดีกรมการปกครอง​ และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  รายงานสรุปโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต  อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ได้แก่ ศาลาชุมชนเทศบาลตำบลช่องแค  บริเวณที่ถมดินกิจกรรมชุมชน  ระบบบ่อบาดาลบริเวณโดยรอบสระบ่อดินขาว  บริเวณ Terrace จุดชมทัศนียภาพ บริเวณแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และบริเวณท่อลอดรางรถไฟ บ่อหน่วงน้ำ 3 บ่อ และบ่อบาดาลตำบลช่องแค

ทั้งนี้โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว  เป็นโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 476 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 200 ไร่ เป็น พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 276 ไร่ มีครัวเรือนผู้ใช้น้ำ 130 ครัวเรือน มีประชากร 450 คน ซึ่งการใช้น้ำเพาะปลูก ปัจจุบันมีแหล่งน้ำอยู่ 2 ส่วน คือใช้น้ำจากสระบ่อดินขาว 150 ไร่  จากคลอง ชัยนาท-ป่าสัก 100 ไร่ และการใช้ปริมาณน้ำต่อวัน 300-400 ลูกบาศก์เมตร  ทั้งนี้การติดตามโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ของราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคณะในวันนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ให้บรรลุความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ต่อไป 


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.