ชมรมมิตรภาพ จ.ตราด ร่วมสโมสรโรตารีท่าเรือตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบากพื้นที่จังหวัดตราด


(17พ.ย.63) นางโสมอุษา สุรกิจบวร ประธานชมรมมิตรภาพจังหวัดตราด นาง สมพร    ไกรสมุทร นายกสโมสรโรตารี่ท่าเรือตราดพร้อมด้วย นาย จำปา พวงบุญชู  อดีตนายกสโมสรโรตารีท่าเรือตราด นางศศิธร ขาวคม  อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3340 เขต 1 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสโมสรโรตารีท่าเรือตราด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ตกอยู่ในภาวะยากลำบากในพื้นที่จังหวัดตราด ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลชำราก 2 ราย คือ นางมณฑา มาศหิรัญ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ผู้ป่วยติดเตียงพิการตาบอดอาศัยอยู่ตามลำพัง มีบุตรหลานให้การดูแล และนางสมพร ดิ้นสวัสดิ์ บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 1 เลี้ยงดูหลาน 1 คน บิดา มารดาแยกทางกัน บิดาเสียชีวิต ย่าให้การเลี้ยงดูหลานตามลำพัง จากนั้นลงเยี่ยมพื้นที่ตำบลวังกระแจะ 2 ราย ประกอบด้วย นายปราการ มงคลสงวน บ้านเลขที่ 514/4 หมู่ที่ 8 พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับบิดา มารดา ที่พิการทั้งสองคน มีเพียงพี่เลี้ยงดูแลทั้งครอบครัว นายธฤต  ยิ้มอนันต์ บ้านเลขที่ 943/28 หมู่ที่ 12 ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์พิการติดเตียงอาศัยอยู่กับมารดา นอกจากนี้ ยังได้ร่วมลงพื้นที่ตำบลหนองเสม็ด 1ราย คือ นายสุวรรณ  ศรีเจริญ บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 1 ประสบอุบัติเหตุสะโพกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ อาศัยอยู่กับภรรยา เดิมไม่มีอาชีพ ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้เดือนละประมาณ 5,000 บาท ต้องเข้ารับการรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางนำการรักษาพยาบาล

อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย “คนตราดไม่ทอดทิ้งกัน” ของจังหวัดตราด โดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อดูแลประชาชนผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางชมรมมิตรภาพจังหวัดตราด ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดตราดมาโดยตลอด ด้วยการร่วมลงพื้นที่ดำเนินการถึงในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง


ภาพ/ข่าว นิมิตร คชพร จ.ตราด สมนึก เชื้อสนุก รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.