พ่อเมืองสี่แคว​ จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์


วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดย มีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์โควิค-19 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกัน และระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งในการตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้สั่งการให้มีการดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดตั้งสถานที่กักกันแห่งรัฐ Local Quarantine (LQ) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดใช้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จำนวน 12 ห้อง ,สวรรค์บ้านนารีสอร์ท อำเภอชุมแสง จำนวน 10 ห้อง และภูแมกไม้รีสอร์ท อำเภอไพศาลี จำนวน 3 ห้อง  รวม 25 ห้อง โดยขอให้แต่ละอำเภอได้ลงพื้นสอบถามโรงแรมในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมในการจัดตั้งเป็นสถานที่กักกันแห่งรัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งให้ทุกอำเภอมีการลงพื้นที่ตรวจดูความเหมาะสม และให้มีการนำเสนอข้อมูลในการประชุมฯครั้งต่อไป เพื่อให้การดำเนินการป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากโควิด-19


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบรั้วภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.