ประเพณีงานลอยกระทงเมืองพันสระ วัดหลวงพ่อเดิม เทพเจ้าเมืองสี่แคว ยิ่งใหญ่ตระการตากว่าทุกปี


เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชุมชนในเขตเทศบาล 15 ชุมชน และอีก 2 โรงเรียน ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ปิดทองไหว้พระวิหารหลวงพ่อเดิมวิหารหลวงปู่อ๋อย  ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 แต่ละชุมชน ได้จัดรถแห่นางนพมาศอย่างสวยงาม จุดเริ่มต้นขบวนบริเวณหน้ากุฏิฤาษีนารายณ์ (เกาะลอย) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวหนองบัว ขบวนแห่แต่ละชุมชน สร้างความคึกคักเป็นอย่างมาก ในปีนี้ มีนางนพมาศร่วม ในกระบวนแห่และราวมเข้าประกวดทั้งหมด  15 ชุมชน 2 โรงเรียน รวมทั้งหมด 17 สาวงาม
  วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ประเพณีลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา
  ความเป็นมาและความเชื่อของเทศกาลลอยกระทง
   ลอยกระทง เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำ ที่ให้เราได้อาศัยดื่มกิน อีกครั้งขออภัยพระแม่คงคาที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆไม่สะอาด
   ลอยกระทง เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท
   ลอยกระทง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยอาศัยความเชื่อ ในการลอยความทุกข์ความโศก โรคภัยไข้เจ็บและสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้ไปกับแม่น้ำ
ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1 ชุด การแสดงของนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองบัว 1 ชุด การแสดงผู้สูงอายุอำเภอหนองบัว 1 ชุดและการแสดงจากเทศบาลตำบลหนองบัว 1 ชุด
   ลอยกระทงในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ธราธรแข็งขัน นายอำเภอหนองบัวมาเป็นประธานเปิดงาน " ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจําปี 2563 "โดยมีนางดลฤดี ติยะโสภณจิต นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายสมชาย มานะกิจศิริสุทธิ รองนายกเทศมนตรี หนองบัว เจ้าของโครงการและผู้ดำเนินงาน จัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว และผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ให้การต้อนรับประธานในพิธี
  การจัดงานในวันนี้ ให้ความสนใจกับประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการจำหน่ายกระทงในปีนี้ไม่มีเหลือแม้แต่กระทงเดียว และกระทงในปีนีใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งได้รับความร่วมมือจากครู-นักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองบัว และ ครู-นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ที่ได้ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติจำนวนมากมามอบให้ทางวัด  การจำหน่ายกระทงเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของวัสดุกระทง ร่วมสร้างบูรณปฏิสังขรณ์วัดหนองกลับ-หนองบัว วัดคู่บ้านคู่เมืองของลูกหลานชาวอำเภอหนองบัว ภายในงานมีการจุดตรวจจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือทำความสะอาดก่อนเข้างาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส covid-19
   ในการจัดงาน ประเพณีลอยกระทงในปีนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทงของไทย ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้ประกอบกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ ในโอกาสวันสำคัญร่วมกันและเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์การประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและวัสดุจากธรรมชาติอื่นๆ

ภคพล ครองสิน/รายงาน 087-8544888 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.