ร่วมหาทางออก การยกฐานะ อบต.นครสวรรค์ตก เป็นเทศบาล


องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนครสวรรค์ตก ร่วมหารือ เพื่อหาทางออก  ประเด็นการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาล 

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ตำบลนครสวรรค์ตก เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวความคิด และหารือ ในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาลตำบล หรือเทศบาลเมือง

หลังจากที่ได้มีการจัดทำประชาคมยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาลเมือง ไปเมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา   ซึ่งเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมในวันดังกล่าวยังไม่เห็นด้วย กับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง ประกอบกับมีจำนวนประชาชนที่มาเข้าร่วมการประชาคม ไม่ถึงเกณฑ์ของการทำประชาคม จึงยังไม่สามารถลงมติและหาข้อสรุปได้ 

วันนี้นายจำลอง พรหมหนองโดก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ปลัด อบต. ผอ.กองงานส่วนต่างๆ  จึงได้จัดการประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง10หมู่บ้าน เพื่อพิจารณา หาแนวทางในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน  ตามความต้องการของประชาชน และให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ  เรื่องการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ก่อนที่จะได้มีการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลอีกครั้งต่อไป 

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบรั้วภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.