อุทัยธานี - รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัย


วันนี้ (24 ต.ค. 63) นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี  ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กำลังใจ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบอุทกภัย จากพายุโนอึลและร่องมรสุมกำลังแรง พร้อมดูสภาพความเสียหายฝายกั้นน้ำบ่อยาง ที่ถูกน้ำกัดเซาะพังเสียหาย , ดูสถานการณ์น้ำที่ฝายเขากวางทอง และติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนวังร่มเกล้า

โดยมี นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอสว่างอารมณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางตอนบนของลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำไหลล้นตลิ่ง และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชน ในพื้นที่ 6 อำเภอ 14 ตำบล 93 หมู่บ้านของจังหวัดอุทัยธานี รวมจำนวน 1,865 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 24,313 ไร่

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเตรียมสร้างคันกั้นดินตามคลองน้ำไหลให้สูงขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่ของประชาชน พร้อมให้กรมวิชาการเกษตรช่วยเหลือเยียวยาด้านเมล็ดพันธุ์พืชแก่เกษตรกรหลังน้ำลด โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ให้เกษตรกรได้นำไปเพาะปลูกเพื่อส่งจำหน่าย เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในขณะนี้  นอกจากนี้ ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาพื้นที่เพื่อสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานี ซึ่งมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาผักตบชวา และคุณภาพของน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง ดังกล่าว

สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441


ขับเคลื่อนโดย Blogger.