อำเภอเก้าเลี้ยว​ ถวายสัตย์ปฏิญาณ​ เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และร่วมพัฒนา​ ที่วัดมหาโพธิเหนือ


บริเวณลานวัดมหาโพธิเหนือ นายรัฐพล​ ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว​ จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด​ บริเวณ  รอบ​ๆ​ วัดมหาโพธิ​เหนือ​เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ รอบบริเวณ วัดมหาโพธิเหนือ ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบ​ ๆ​ วัดมหาโพธิ​


โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ ​(0619525644)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.