นายอำเภอเก้าเลี้ยว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการพร้อมกับมอบนโยบาย


วันนี้ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายรัฐพล​ ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ​ ปลัดอำเภอ​ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติงาน​ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว โดยได้มอบนโยบาย แก่หัวหน้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสากิจ​ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่การดำเนินงานตามนโยบายแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ทั้งนี้ นายอำเภอเก้าเลี้ยวได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการต้องดำเนินการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด​ และมีการแนะนำข้าราชการที่ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ที่​ อำเภอเก้าเลี้ยว​ อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644ขับเคลื่อนโดย Blogger.