กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยจาก ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อทราบข้อมูลภารกิจ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในโอกาสที่มารับหน้าที่ใหม่


        เมื่อวันที่ 21 ต.ค.63 พลเรือโท อนุชาติ อินทรเสน ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบและคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ในโอกาสที่มารับหน้าที่ใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจการจัดหน่วย ปัญหา อุปสรรค ข้อข้อข้อง และข้อเสสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมี พลเรือตรี อภิรมย์ เงินบำรุง เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ และข้าราชการของกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

        สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และรับทราบภารกิจ การจัดหน่วย การปฏิบัติงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา งานที่ต้องดำเนินการต่อไป และงานใหม่ในปีงบประมาณ 64 รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยท่านผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้เดินทางถึงกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ และขึ้นแท่นรับการเคารพพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลของกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ

        สำหรับกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ แต่เดิมเป็นสถานที่ตั้งโรงครัวทหาร ผู้บังคับบัญชาในสมัยนั้นจึงได้ดัดแปลงอาคารเป็นโรงงานซ่อมชั่วคราว ต่อมาได้รับการขยับขยายเป็น “แผนกช่าง” ขึ้นตรงต่อกองโยธา และได้รับการยกฐานะขึ้นมาเรื่อยๆ พร้อมกับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามลำดับ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2516 ยกฐานะจากกองโรงงานสถานีทหารเรือสัตหีบ เป็น กรมโรงงานสถานีทหารเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2516 และมีการขยายอัตรากำลังพลรวมทั้งการก่อสร้างชานเลื่อนเรือ เพื่อใช้กับชิงโครลิฟท์ ต่อมาสถานีทหารเรือสัตหีบ เปลี่ยนฐานะเป็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำให้กรมโรงงานเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อฐานทัพเรือสัตหีบ จนถึงปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุกขับเคลื่อนโดย Blogger.