โรงเรียนนวมินทราชูทิศ​ มัชฌิม​ น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


วันที่ 12 ตุลาคม 2563  ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นประธาน ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

เวลา 08.30 น. ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ   ได้วางพวงมาลา  กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน เบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และได้ทำพิธีทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัย พระสงฆ์จำนวน 20 รูป ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  การจัดพิธีตรั้งนี้บุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้พร้อมใจกันจัดพิธีให้พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน

สำหรับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นโรงเรียน ที่จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อพัฒนาประเทศไทย ในทุกด้าน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นถาวรวัตถุ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็น 1 ใน 5 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคกลางภาพ/ข่าว ต้อย​ news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.