ตราด สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ตราด แสดงจุดยืน " ร่วมจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน "


วันที่ 26 ตุลาคม 2563  เวลา 07.30 นาฬิกา บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด  สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมใจออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   โดยมีประธานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองจังหวัดตราด   รวมทั้งหมด  7 อำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด​ ร่วมแสดงจุดยืน เพื่อปกป้องสถาบัน พร้อมกับชูพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10  เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ก่อนที่ประธานสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ยื่นหนังสือเรื่องขอปกป้องและเทิดทูนสถาบันให้กับ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และได้ร่วมกันยืนตรงร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 นาฬิกาพร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณเพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติอัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันต่อต้านกลุ่มบุคคลที่คิดจะล้มล้างสถาบัน รวมทั้งกล่าวจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.