ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “รวมพลคนรักในหลวง” ยืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความชัดเจนพร้อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์


วันนี้ (23  ตุลาคม  2563) เวลา 16.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับหนังสือจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้แทน นางกรกต คีรีวรรณ ประธานขมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นตัวแทนยืนหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจาบจ้วงสถาบันฯ และการชุมนุม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ในแต่ละอำเภอ และเครือข่ายประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ รวมตัวประมาณกว่า 2,000 คน  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์ปกป้องรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รับมอบหนังสือและกล่าวว่าจะได้ส่งหนังสือต่อไปยังนายกรัฐมนตรีตามความประสงค์ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป 

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ ​(0619525644)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.