ชาวแม่เปิน​ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์​ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์​ นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณ อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ และถนนสันเขื่อนคลองโพธิ์​ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีประชาชนจิตอาสาจากทุกภาคส่วนในอำเภอแม่เปิน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณเส้นทางสันเขื่อน​ และในอ่างเก็บน้ำ
โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยทรงมุ่งหวังให้ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามัคคีปรองดอง และมีส่วนร่วมประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม สังคม และเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ และประเทศไทย

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์ ​(0619525644)
ขับเคลื่อนโดย Blogger.