วัดทับกฤชเหนือ ทำพิธีบวงสรวง และทองหล่อ พระสมเด็จองค์ปฐมทรัพย์รุ่งเรือง


วัดทับกฤชเหนือ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา 12.39 น. ทำพิธีบวงสรวง และเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทรัพย์รุ่งเรือง พร้อมอัครสาวกซ้ายขวา สารีบุตร พระโมคคัลลานะ เพื่อประดิษฐาน ในโบสถ์หลังใหม่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน โดยมีพระครูนิธาน ปุญญาถิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอชุมแสง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


นายจรูญ นางเยาวลักษณ์ อินทรชาติ พร้อมครอบครัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมทรัพย์รุ่งเรือง โดยมี พระครูนิเวศน์บวรกิจ เจ้าอาวาสวัดทับกฤชเหนือ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี
ดังกล่าว 


ซึ่งในพิธีเททองในครั้งนี้มี มีพระเถระอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ในพิธีเททองหล่อพระประธาน ประจำ อุโบสถหลังใหม่วัดทับกฤชเหนือ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมี พระมหาประเสริฐ ปุณณสิริ เปรียญธรรม 9 ประโยค ลองเจ้าคณะอำเภอ ชุมแสง เจ้าอาวาสวัดกลาง พระครูนิพัทธธรรมคุณ เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์เจ้าอาวาสวัดคลองเกษมกลาง พระครูนิมิตรบุญโพธิ เจ้าคณะตำบลพันลาน เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หนองยาว และ พระครูนิวาสธรรมโสภณ เจ้าคณะตำบลทับกฤช เจ้าอาวาสวัดทุ่งแว่น ซึ่งพระทั้ง ซึ่งพระทั้ง๔รูปได้นั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีเททองดังกล่าว


ภาพ/ข่าว ต้อย news13

ขับเคลื่อนโดย Blogger.