"วัดเกาะรากเสียดนอกทำบุญใหญ่ 5 บุญประจำปี 2563"


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ที่วัดเกาะรากเสียดนอก ตำบลวังชมภู อำเภอโกสัมภีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการจัดทำบุญ 5 บุญใหญ่พร้อมกันคือบุญเทศมหาชาติ บุญกระฐินสามัคคี บุญลงรักปิดทองพระ บุญบวชนาค และบุญตักบาตรเทโว พร้อมกันในวันเดียว            

วัดเกาะรักเสียบนอกแห่งนี้ มีประชาชนชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจำนวนมากดังนั้นหลังจากออกพรรษาแล้ว ทางวัดจึงได้จัดงานบุญใหญ่ 5 บุญ พร้อมกันคือ ในช่วงเช้าจะมีการทอดกฐินสามัคคีและในตอนบ่ายก่อนที่จะมีการบวชนาค ก็จะมีการปล่อยลูกโป่งสวรรค์จำนวนนับ 1,000 ลูกจากสาธุชนเพื่อสื่อถึงว่าให้ประชาชน ได้ปล่อยทุกข์ปล่อยโศกไปกับลูกโป่งสวรรค์ และหลังจากนั้นได้นำนาคเข้าโบสถ์ รวมถึงมีการตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ชาวพุทธทุกวัดถือปฏิบัติหลังจากออกพรรษา มีประชาชนหลายร้อยคนมาร่วมในครั้งนี้ และหลังจากนั้นได้มีการลงรักปิดทองพระพุทธรูปในพระวิหารจำนวนถึง 29 องค์  ในช่วงกลางคืนก็จะมีการเทศมหาชาติ ซึ่งงานบุญในวันนี้มีศรัทธาประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างไม่ขาดสาย
     

พระปลัดอดุลย์ สีลสิวโล เจ้าคณะตำบลโกสัมภีนคร เจ้าอาวาสวัดเกาะรากเสียดนอก กล่าวว่า นอกจากการทำบุญใหญ่ที่วัดจัดเป็นประจำทุกปีแล้วทางวัดยังได้รับเกียรติเป็นวัดต้นแบบของอำเภอโกสัมภีนคร ที่มีกิจกรรมตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญในวัดได้ศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติได้โดยทางวัดจะมีมุมจัดวิถีพื้นบ้านของคนเกาะรากเสียด ที่เล่าถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านแบบบ้านๆที่ผ่านมา เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ต่อไป
       

ส่วน ในภาคกลางคืนก็จะมีมหรสพต่างๆ การออกมัจฉาพาโชค รำวงย้อนยุคเพื่อสร้างความรื่นเริงและหารายได้เข้าวัดเพื่อนำไปประกอบศาสนกิจในวัดในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.