ฉก.ร.4 จัดกำลังพล สนับสนุนจังหวัดตาก ยับยั้ง โควิด 19


เมื่อ 11 ต.ค. 63 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จัดกำลังพลของหน่วยสนับสนุนจังหวัดตาก ในการอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบรถบรรทุกของไทยและเมียนมา ที่เข้ามารับ - ส่งสินค้า บริเวณด่านพรมแดนแม่สอด 2 สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2661/2563 เรื่องระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะขนส่งสินค้าจากเมียนมาที่เข้ามาขนส่งสินค้าในประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2 ให้มีพนักงานขับรถ 1 คน และสามารถรับ - ส่งสินค้า ณ สถานที่ที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )


ภาพ/ข่าว ต้อย​ news13​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.