อุทัยธานี-ช่วงพายุโนอึล พายุดอลฟิน พายุจันหอม.ตรงตามกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยสภาวะอากาศ ทำให้น้ำไหลเข้าอ่าง 36 ล้าน ลบ.ม.ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา


เมื่อเวลา9.00.น.ของวันที่ 9 ต.ค.63 นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ได้มอบหมายให้นายนนทนันท์ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้สรุปเหตุการณ์ของน้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา ปัจุบัน 9.ต.ค.63 ระดับน้ำ 148.95 ม.ทรก.ปริมาณน้ำ 67.16 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำใช้การ50.16 ล้านลบ.ม.น้ำไหลลงอ่างทั้งหมด 37.21.ล้าน ลบ.ม.สำหรับช่วงที่พายุเริ่มเข้าตั้งแต่พายุโนอึล เดือนกันยายน 2563 ปริมาณน้ำในเข้าอ่าง 15 ล้าน ลบ.ม.ส่วนตั้งแต่วันที่1-8เดือนตุลาคม ปริมาณน้ำเข้าอ่าง 21 ลบ.ม.

เนื่องด้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลามีพื้นที่ชลประทาน 148,531ไร่ พื้นที่โครงการ 185,664 ไร่ มีอ่างเก็บน้ำทับเสลาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนและฝ่ายทับเสลาเป็นอาคารหัวงานหลัก แบ่งการบริหารจัดการน้ำออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลามีภารกิจในการส่งน้ำเพื่อการชลประทานดูแลรักษาหัวงานอาคารชลประทานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารชลประทาน และทางลำเลียงให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพ ภารกิจหลักคือการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งานในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร 1 ในอาคารชลประทานที่สำคัญของโครงการฯ คือ ฝ่ายทับเสลาอยู่ทางใต้ลงไปตามลำห้วยทับเสลา 42 กิโลเมตร เพื่อช่วยในการทำนาในฤดูฝน 10,000 ไร่ และพืชฤดูแล้งอีก 24,000 ไร่ บรรเทาการขาดแคลนน้ำทั้งสองฝั่งของลำห้วยทับเสลาตั้งแต่เขื่อนลงไปบรรเทาอุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นตัวเขื่อนทับเสลาถูกออกแบบมาเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 110,000 ไร่ ทั้งนี้นอกจากเก็บน้ำในช่วงนี้น้ำเกิดความต้องการ เพื่อใช้ในฤดูแล้งเขื่อนยังบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441สัมภาษณ์ นายนนทนันท์ ทองคำ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 ขับเคลื่อนโดย Blogger.