สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน บูรณาการร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จัดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน


วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นางสาวนพมาศ สิทธิมงคล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม จำนวน 3 สาขา คือ 1. สาขา การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2. สาขา การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า    3. สาขา การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2563 ณ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 นาย

ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์ ​(0619525644)ขับเคลื่อนโดย Blogger.