เชียงราย...นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สส.พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่บ้านดงป่าเมี่ยงหมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


หลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนขอความช่วยเหลือมาเกี่ยวกับบ่อขยะและโรงงานไฟฟ้าที่จะเข้ามาก่อตั้งภายในตำบลห้วยสักหมู่ที่ 10 ชาวบ้านต่างก็คัดค้านไม่เห็นด้วยกลับที่จะมีการตั้งโรงงานไฟฟ้าขยะในพื้นที่เพราะเป็นพื้นที่ที่มีหมู่บ้านล้อมรอบโดยเฉพาะเดิมก็มีบ่อขยะของทางเทศบาลเมืองเชียงราย  นำมาทิ้งแบบฝังกลบเป็นระยะเวลากว่า 26 ปีสร้างปัญหาและความเดือดร้อนรำคาญมีทั้งแมลงวันมลพิษจากกลิ่นเหม็นของขยะคลุ้งไปทั่วบริเวณหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะ 8 หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงบ่อขยะได้รับปลกระทบมากที่สุด ต่างได้รับความเดือดร้อน และยังไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานใดๆ  ทั้งสิ้นชาวบ้านจึงเกิดความทุกข์ระทมมากกว่า 26 ปีที่ผ่านมาและทั้งยังมีฟาร์มหมูของทางผู้นำระดับตำบลได้มาตั้งภายในหมู่บ้านอีกก็เพิ่มความทุกข์และส่งกลิ่นเหม็นเป็นสองเท่าคุ้งไปทั่วบริเวณจนชาวบ้านทนไม่ไหวกับเหตุการณ์จึงออกมาต่อต้านและเรียกร้องขอความเป็นธรรมและคัดค้านการนำเอาโรงไฟฟ้าขยะชีวมวลมาก่อตั้งในพื้นที่โดยเด็ดขาดอีกทั้งยังบริเวณที่บ่อขยะดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลมาจากเขาลงสู่ลำธารหนองน้ำที่ชาวบ้านต่างใช้ทำมาหากินและการเกษตรทำให้น้ำมีกลิ่นคาวสีแดงปูปลาที่เคยเป็นแหล่งอาหารวิธีชมชนของชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่เหมือนดังเมื่อก่อนและยังเกิดมลพิษและปัญหามากมายตามมาดังนั้นชาวบ้านทั้งตำบลห้วยสักจึงร้องเรียนขอร้องไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงท่านสส.วิสาร  เตชะธีราวัฒน์  ซึ่งเป็นส.ส.พื้นที่เขต 2 ของจังหวัดเชียงรายช่วยเป็นกระบอกเสียงของชาวบ้านไปยังผู้ที่จะนำโรงไฟฟ้าขยะมาก่อตั้งในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านดงป่าเมี้ยงและให้จัดการบ่อขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ให้เกิดปัญหา  และควรยุติลงโดยเร็ว


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.