ชาวหนองบัว ร่วมลงชื่อคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ rdf กว่า 1,000 คน


สืบเนื่องจากชาวบ้านอำเภอหนองบัวมีการคัดค้านในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ rdf กว่า 2 ปีมาแล้ว และในวันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 09:00 น. ณ หอประชุม อำเภอหนองบัว ชาวบ้านอำเภอหนองบัวกว่า 400 คนมารวมตัวกัน เพื่อยื่นเอกสารคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ rdf ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ ยอดเอกสารทั้งหมดที่ประชาชนลงมือชื่อคัดค้านทั้งคนฝากเอกสารมาและมาด้วยตัวเองกว่า 1,000 คน
โดยในวันนี้มีปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย และ ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัวหัวหน้าสาธารณสุขอำเภอหนองบัวนายกเทศมนตรีอำเภอหนองบัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์
   ในการจัดชุมนุมในครั้งนี้ มีการป้องกัน การระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ มาตรวจวัดไข้ และอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านผู้ที่มาชุมนุมในครั้งนี้
  อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมรับฟังปัญหาของชาวอำเภอหนองบัวในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ทางตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดจะได้นำเรื่องที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนคัดค้านในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะrdf เสนอผู้ที่มีอำนาจในการแก้ปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว  ทีมข่าวเฉพาะกิจ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.